Miljöpolicy

  Vi på Städakuten i Älmhult AB värnar om miljön. Miljöfrågor är viktiga för oss och utgör en del av vår verksamhet. Vårt mål är att ISO-certifiera företaget.

  Vi bevakar utvecklingen på miljöområdet och vi arbetar för ständig förbättring.

  Vi tillhandahåller i första hand miljömärkta medel och övriga produkter. Vi försöker att begränsa användandet av kemikalier, vatten och el. Vi använder oss utav doseringspumpar för att undvika överdosering. Produktblad för samtliga kemikalier som ingår i vårt sortiment finns i städrummet hos våra kunder för att man lätt ska kunna finna information om en särskild kemikalie.

  Vi följer kontinuerligt upp de miljöpåverkande faktorerna i vår verksamhet och undviker engångsmaterial samt samordnar inköp.

  Självklart källsorterar vi avfall och samåker för färre transporter.

  Vi använder miljöanpassade samt ergonomiska städmetoder och material, dels för miljön men även för att uppnå ett bra städresultat och förebygga slit och belastningsskador på personalen.